ДАТУМИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ЕКСТЕРНИ ИСПИТИ ОД ДРЖАВНА МАТУРА ВО УЧЕБНАТА 2022/23 ГОДИНА

News

Согласно Календарот за организација на учебната 2022/2023 година во јавните средни училишта (Сл. весник на РСМ, бр. 178 од 10.08.2022) екстерните испити од државната матура ќе се реализираат во:

Jунската испитна сесија на:

27.05.2023 – македонски јазик и литература, албански јазик и литература и турски јазик и литература;
10.06.2023 – математика, англиски јазик, француски јазик, германски јазик, руски јазик, филозофија, естетика.

Aвгустовска испитна сесија на:

09.08.2023 – македонски јазик и литература, албански јазик и литература и турски јазик и литература;
11.08.2023 – математика, англиски јазик, француски јазик, германски јазик, руски јазик, филозофија, естетика.

Сите испити се со почеток во 10:00 часот. 

Последни Новости

© 2008 Биро за развој на образование , Сите права се задржани.
спонзорирано од United States Agency for International Development