Matura shtetërore

Matura shtetërore u dedikohet nxënësve të gjimnazit dhe të arsimit të mesëm profesional katërvjeçar. Përveç asaj që
paraqet pjesë përfundimtare të arsimit të mesëm ka për qëllim të shërbejë edhe për seleksionimin e kandidatëve për 
regjistrim në arsimin e lartë.
Matura shtetërore mbahet sipas programeve të posaçme të provimit të cilat bazohen në programet arsimore për lëndët përkatëse të cilat janë të përfshira në listën për maturë shtetërore. 
Matura shtetërore përfshin: pjesën obligative, pjesën zgjedhore dhe detyrën projektuese. 

© 2008 Bureau for Development of Education , All Rights Reserved.
sponsored by United States Agency for International Development