Përjetoni bukurinë e arsimimit
Rezultatet Aktivitetet Buletini

ТЕRMINËT PËR ZHVILLIMIN E MATURËS SHTETËRORE NË SESIONIN E QERSHORIT VITI 2019

ТЕRMINËT PËR ZHVILLIMIN E MATURËS SHTETËRORE NË SESIONIN E QERSHORIT VITI 2019 Provimet eksterne të maturës shtetërore të sesionit të qershorit për vitin 2019 do të realizohen më: »»

Konkurs

Konkurs Qendra shtetërore e provimeve ka shpallur konkurs për përzgjedhjen e bashkëpunëtorëve të jashtëm – vlerësues të testeve nga pjesa eksterne e maturës në vitin shkollor 2017/2018. »»

ТЕRMINËT PËR ZHVILLIMIN E MATURËS SHTETËRORE NË SESIONIN E QERSHORIT VITI 2018

ТЕRMINËT PËR ZHVILLIMIN E MATURËS SHTETËRORE NË SESIONIN E QERSHORIT VITI 2018 Provimet eksterne të maturës shtetërore të sesionit të qershorit për vitin shkollor 2017/2018 do të realizohen më: »»

Programet e provimit

 Programet e provimit Programet e provimit për maturë shtetërore gjenden në pjesën Matura shtetërore -> Programet e provimit. »»
Sponzoruar nga United States Agency for International Development