Përjetoni bukurinë e arsimimit
Rezultatet Aktivitetet Buletini

Informacion për maturën shtetërore

Informacion për maturën shtetërore Informacion për maturën shtetërore »»

ТЕRMINËT PËR ZHVILLIMIN E MATURËS SHTETËRORE NË SESIONIN E GUSHTIT VITI 2020

ТЕRMINËT PËR ZHVILLIMIN E MATURËS SHTETËRORE NË SESIONIN E GUSHTIT  VITI 2020 Provimet eksterne të maturës shtetërore të sesionit të gushtit për vitin shkollor 2019/2020 do të realizohen më: »»

Informacion mbi detyrën projektuese

Informacion mbi detyrën projektuese Në përputhje me Dekretin me fuqi ligjore për zbatimin e Ligjit për arsimin e mesëm gjatë kohës së gjendjes së jashtëzakonshme (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut“ numër 76/2020) »»
Sponzoruar nga United States Agency for International Development