Përjetoni bukurinë e arsimimit
Rezultatet Aktivitetet Buletini

Konkurs

Konkurs Qendra shtetërore e provimeve ka shpallur konkurs për përzgjedhjen e bashkëpunëtorëve të jashtëm – vlerësues të testeve nga pjesa eksterne e maturës në vitin shkollor 2014/2015. »»

ТЕRMINËT PËR ZHVILLIMIN E MATURËS SHTETËRORE NË SESIONIN E QERSHORIT VITI 2016

ТЕRMINËT PËR ZHVILLIMIN E MATURËS SHTETËRORE NË SESIONIN E QERSHORIT VITI 2016 Provimet eksterne të maturës shtetërore të sesionit të qershorit për vitin shkollor 2015/2016 do të realizohen më: »»

Programet e provimit

 Programet e provimit Programet e provimit për maturë shtetërore gjenden në pjesën Matura shtetërore -> Programet e provimit. »»

Fletëparaqitje për maturë shtetërore

Fletëparaqitje për maturë shtetërore Në linkun http://www.matura.gov.mk në pjesën Matura shtetërore -> Fletëparaqitje për maturë shtetërore janë vendosur fletëparaqitjet për kandidatët që do ti nënshtrohen matures shtetërore për vitin shkollor 2014/2015 »»
Sponzoruar nga United States Agency for International Development