ТЕRMINËT PËR ZHVILLIMIN E MATURËS SHTETËRORE NË SESIONIN E QERSHORIT VITI 2016

News

 Provimet eksterne të maturës shtetërore të sesionit të qershorit për vitin shkollor 2015/2016 do të realizohen më:

04.06.2016 – gjuhë maqedonase dhe letërsi, gjuhë shqipe dhe letërsi dhe gjuhë turke dhe letërsi;

09.06.2016 – matematikë;

13.06.2016 – gjuhë e huaj (gjuhë angleze, gjuhë frënge, gjuhë gjermane, gjuhë ruse);

15.06.2016 – filozofi, estetikë, kimi, fizikë, biologji, histori, biznes.

Nga 16 marsi deri më 27 prill ( për arsimit e mesëm artistik deri më 18 maj) – prezantimi dhe mbrojtja e detyrës projektuese.

Nga 16 deri më 30 qershor- provimet interne.

Të gjithë provimet  eksterne fillojnë në ora 10.  

Risitë e fundit

Sponzoruar nga United States Agency for International Development