ТЕRMINËT PËR ZHVILLIMIN E MATURËS SHTETËRORE NË SESIONIN E QERSHORIT VITI 2018

News

 Provimet eksterne të maturës shtetërore të sesionit të qershorit për vitin shkollor 2015/2016 do të realizohen më:

02.06.2018 –gjuhë e huaj (gjuhë angleze, gjuhë frënge, gjuhë gjermane, gjuhë ruse);

09.06.2018 –  gjuhë maqedonase dhe letërsi, gjuhë shqipe dhe letërsi dhe gjuhë turke dhe letërsi;

11.06.2018 – filozofi, estetikë, kimi, fizikë, biologji, histori, biznes;

13.06.2018 – matematikë.

Të gjithë provimet  eksterne fillojnë në ora 10.  

Risitë e fundit

Sponzoruar nga United States Agency for International Development