ТЕRMINËT PËR ZHVILLIMIN E MATURËS SHTETËRORE NË SESIONIN E GUSHTIT VITI 2020

News


 Provimet eksterne të maturës shtetërore të sesionit të gushtit për vitin shkollor 2019/2020 do të realizohen më:

11.08.2020 – gjuhë maqedonase dhe letërsi, gjuhë shqipe dhe letërsi dhe gjuhë turke dhe letërsi;

12.08.2020 –  gjuhë e huaj (gjuhë angleze, gjuhë frënge, gjuhë gjermane, gjuhë ruse);

13.08.2020 – filozofi, estetikë, kimi, fizikë, biologji, histori, biznes, sociologji;

14.08.2020  – matematikë.

Të gjithë provimet  eksterne fillojnë në ora 10.  

Risitë e fundit

Sponzoruar nga United States Agency for International Development