ТЕRMINËT PËR ZHVILLIMIN E MATURËS SHTETËRORE NË SESIONIN E QERSHORIT VITI 2019

News

 Provimet eksterne të maturës shtetërore të sesionit të qershorit për vitin 2019 do të realizohen më:

01.06.2019 –gjuhë e huaj (gjuhë angleze, gjuhë frënge, gjuhë gjermane, gjuhë ruse);

08.06.2019 –  gjuhë maqedonase dhe letërsi, gjuhë shqipe dhe letërsi dhe gjuhë turke dhe letërsi;

11.06.2019 – filozofi, estetikë, kimi, fizikë, biologji, histori, biznes;

13.06.2019 – matematikë.

Nga 13 marsi deri më 24 prill (për shkollat e mesme të artit deri më 15 maj) - prezentimi dhe mbrojtja e detyrës projektuese.

Nga 17 deri më 24 qershor - provimet interne. 

Risitë e fundit

Sponzoruar nga United States Agency for International Development