Rezultatet e maturës shtetërore - qeshor 2022

News

01.07.2022Komisioni shkollor i maturës rezultatet duhet t’i publikojë në ora 12:00.

Për kandidatët të cilët nuk ankimojnë, rezultatet preliminare, mbeten rezultate përfundimtare.

Rezultatet janë të qasshme në linkun në vijim: 

http://rezultati.dic.edu.mk/REZULTATIJUNI2022/REZULTATIJUNI2022.nsf/RezSearch.xsp 

01 - 05.07.2022 – Dorëzimi i ankesave ndaj rezultateve  nga ana e nxënësve pranë KSHM-së. Menjëherë pas dorëzimit të ankesës nga ana e kandidatit, KSHM-ja është e detyruar që t’i regjistrojë në Aplikacionin për ankesa, konform udhëzimeve të dhëna nga ana e QSHP-së. Linku për regjistrimin e ankesave:

http://prigovori.dic.edu.mk/PRIGJUNI2022/PRIGOVORIJUNI2022.nsf/names.nsf?Login

Paraqitje për sesionin e gushtit

06 - 13.07.2022 Paraqitja e kandidatëve për dhënien e pjesës eksterne të maturës shtetërore dhe regjistrimi në bazën e të dhënave të QSHP-së.

Adresa për qasje pranë bazës së të dhënave për maturë shtetërore në sesionin e gushtit të vitit shkollor 2021/22 është: http://drzavnamatura.dic.edu.mk

Emri përdorues dhe fjalëkalimi për qasje pranë bazës së të dhënave të QSHP-së është njëjtë si në sesionin e qershorit të vitit 2022. Sekretarët e KSHM-së do të kenë qasje pranë bazës së të dhënave për maturë shtetërore në sesionin e gushtit deri në ora 8:30 më 14.07.2022. 

 

Risitë e fundit

Sponzoruar nga United States Agency for International Development