Konkurs

News

 

Njoftohen të gjithë  kandidatët e interesuar për vlerësues se më datë 31.03.2018 Qendra Shtetërore e Provimeve- Shkup  shpalli konkurs në gazetat ditore “Slloboden peçat” dhe Lajm, përpërzgjedhje të bashkëpunëtorëve të jashtëm-vlerësues të testeve nga pjesa eksterne e maturës shtetërore në vitin shkollor 2017/2018. Konkursi është i publikuar në web faqen tonë dhe të gjitha informacionet rreth aplikimit mund të merren nga i njëjti.. Konkursin mundë ta gjeni në linkun 

Risitë e fundit

Sponzoruar nga United States Agency for International Development