Почувствувај ја уникатната убавина на знаењето
Резултати Активности Билтен

Локации за полагање на државна матура за августовскиот испитен рок 2021 година

Локации за полагање на државна матура за августовскиот испитен рок 2021 година Локации за полагање на државна матура за августовскиот испитен рок 2020 година »»

Резултати јуни 2021

Резултати јуни 2021 Резултати јуни 2021 »»

Локации за полагање на државна матура за јунскиот испитен рок 2021 година

Локации за полагање на државна матура за јунскиот испитен рок 2021 година Локации за полагање на државна матура за јунскиот испитен рок 2021 година »»

Дополнителни термини за полагање на екстерните испити од државна матура

Дополнителни термини за полагање на екстерните испити од државна матура Дополнителните термини за полагање на екстерните испити од државна матура заради вонредни околности (утврдено постоење на кризна состојба, прогласена епидемија, односно пандемија, пожари, поплави или други големи природни непогоди) се: »»
© 2008 Биро за развој на образование , Сите права се задржани.
спонзорирано од United States Agency for International Development