Почувствувај ја уникатната убавина на знаењето
Резултати Активности Билтен

Конкурс за оценувачи

Конкурс за оценувачи Во делот Државна матура -> Конкурс и пријава за оценувачи е поставен Јавниот конкурс за избор на надворешни соработници за оценувачи на тестови од екстерните испити од државната матура за учебната 2013/14 година. »»

Рокови за полагање на државна матура во јунски испитен рок 2014 година

Рокови за полагање на државна матура во јунски испитен рок 2014 година Екстерните испити од државната матура во јунски испитен рок се полагаат во следниве термини: »»

Препорака за учениците – идни матуранти

Препорака за  учениците – идни матуранти Препораки за учениците - идни матуранти за тестовите за државна матура по македонски, албанскии турски јазик и литература »»

Насоки за избор на предмети според новиот концепт за државна матура

Насоки за избор на предмети според новиот концепт за државна матура Во делот Државна матура -> Пријава за државна матура поставени се Насоките за избор на предмети според новиот концепт за државна матура »»
© 2008 Биро за развој на образование , Сите права се задржани.
спонзорирано од United States Agency for International Development