Почувствувај ја уникатната убавина на знаењето
Резултати Активности Билтен

Информација - матурскиот испит по мајчнините јазици за 2023 година

Информација - матурскиот испит по мајчнините јазици за 2023 година Информација - матурскиот испит по мајчнините јазици за 2023 година »»

Локации за полагање на државна матура за јунскиот испитен рок 2023 година

Локации за полагање на државна матура за јунскиот испитен рок 2023 година Локации за полагање на државна матура за јунскиот испитен рок 2023 година »»

КОНКУРС за избор на надворешни соработници - преведувач и независен читач

КОНКУРС за избор на надворешни соработници - преведувач и независен читач КОНКУРС за избор на надворешни соработници - преведувач и независен читач »»

ДАТУМИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ЕКСТЕРНИ ИСПИТИ ОД ДРЖАВНА МАТУРА ВО УЧЕБНАТА 2022/23 ГОДИНА

ДАТУМИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ЕКСТЕРНИ ИСПИТИ ОД ДРЖАВНА МАТУРА ВО УЧЕБНАТА 2022/23 ГОДИНА Согласно Календарот за организација на учебната 2022/2023 година во јавните средни училишта (Сл. весник на РСМ, бр. 178 од 10.08.2022) екстерните испити од државната матура ќе се реализираат во: »»
© 2008 Биро за развој на образование , Сите права се задржани.
спонзорирано од United States Agency for International Development