Почувствувај ја уникатната убавина на знаењето
Резултати Активности Билтен

Датуми за полагање на државна матура во учебната 2014/2015 година

Датуми за полагање на државна матура во учебната 2014/2015 година Екстерните испити од државната матура оваа учебна година ќе се реализираат само во писмена форма во следните термини: »»

Државна матура во учебната 2014/2015 година

Државна матура во учебната 2014/2015 година 1. Реализација на државната матура во учебната 2014/2015 година ......................................................................................................................................................... Учениците во гимназиското образование полагаат три екстерни наставни предмети, еден интерен наставен предмет и проектна задача. »»

КОНКУРС

КОНКУРС Државниот испитен центар распиша јавен конкурс за избор на надворешни соработници – оценувачи на тестови од екстерниот дел на државниот матура во учебната 2014/2015 година »»

Испитни програми

Испитни програми Испитните програми за државна матура се наоѓаат во делот Државна матура -> Испитни програми. Испитните програми за училишна матура се наоѓаат во делот Училишна матура -> Испитни програми. »»
© 2008 Биро за развој на образование , Сите права се задржани.
спонзорирано од United States Agency for International Development