Почувствувај ја уникатната убавина на знаењето
Резултати Активности Билтен

Пријава за државна матура

Пријава за државна матура Во делот Државна матура -> Пријава за државна матура се поставени пријавите за кандидатите за државна матура во учебната 2014/15 година. »»

Приговори за августовски испитен рок - државна матура 2014 година

Приговори за августовски испитен рок - државна матура 2014 година Од 22 до 25 август до 15 часот доставување на приговори на резултатите од учениците во училиштето »»

Локации за полагање на државна матура во август 2014

Локации за полагање на државна матура во август 2014 Локации за полагање на државна матура во августовски 2014 година »»

Телефони за закажување на увид во тестот за подносителите на приговор

Телефони за закажување на увид во тестот за подносителите на приговор

Македонски, Албански и Турски јазик литература  076 490 310
Математика  076 346 317
Англиски, Германски, Француски и Руски јазик  076 346 318
Биологија, Физика, Хемија, Естетика, Филозофија, Бизнис и Историја  076 346 316

»»
© 2008 Биро за развој на образование , Сите права се задржани.
спонзорирано од United States Agency for International Development