Почувствувај ја уникатната убавина на знаењето
Резултати Активности Билтен

Датуми за полагање на државна матура во јунска испитна сесија 2016 година

Датуми за полагање на државна матура во јунска испитна сесија 2016 година Екстерните испити од државната матура во јунска  испитна сесија 2016 ќе се реализираат во следниве термини : »»

ЛОКАЦИИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ДРЖАВНА МАТУРА ЗА АВГУСТОВСКА СЕСИЈА

ЛОКАЦИИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ДРЖАВНА МАТУРА ЗА  АВГУСТОВСКА СЕСИЈА Прегледот на Локации за полагање на државна матура за августовска сесија е поставен во »»

Датуми за полагање на државна матура во учебната 2014/2015 година

Датуми за полагање на државна матура во учебната 2014/2015 година Екстерните испити од државната матура оваа учебна година ќе се реализираат само во писмена форма во следните термини: »»

Државна матура во учебната 2014/2015 година

Државна матура во учебната 2014/2015 година 1. Реализација на државната матура во учебната 2014/2015 година ......................................................................................................................................................... Учениците во гимназиското образование полагаат три екстерни наставни предмети, еден интерен наставен предмет и проектна задача. »»
© 2008 Биро за развој на образование , Сите права се задржани.
спонзорирано од United States Agency for International Development