Почувствувај ја уникатната убавина на знаењето
Резултати Активности Билтен

ТЕРМИНИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ДРЖАВНА МАТУРА ВО ЈУНСКИ ИСПИТЕН РОК 2015 ГОДИНА

ТЕРМИНИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ДРЖАВНА МАТУРА ВО ЈУНСКИ ИСПИТЕН РОК 2015 ГОДИНА • македонски јазик и литература, албански јазик и литература и турски јазик и литература: • англиски јазик, француски јазик, германски јазик и руски јазик: • математика: • хемија, физика, биологија, историја и бизнис: »»

Испитни програми

Испитни програми Испитните програми за државна матура се наоѓаат во делот Државна матура -> Испитни програми. Испитните програми за училишна матура се наоѓаат во делот Училишна матура -> Испитни програми. »»

Модели на испити во гимназиското образование за учебната 2014/2015

Модели на испити во гимназиското образование за учебната 2014/2015 Модели на испити во гимназиското образование за учебната 2014/2015 »»

Модели на испити во средното уметничко образование за учебната 2014/2015

Модели на испити во средното уметничко образованиеза учебната 2014/2015 Модели на испити во средното уметничко образование за учебната 2014/2015 »»
© 2008 Биро за развој на образование , Сите права се задржани.
спонзорирано од United States Agency for International Development