Почувствувај ја уникатната убавина на знаењето
Резултати Активности Билтен

Телефони за закажување на увид во тестот за подносителите на приговор

Телефони за закажување на увид во тестот за подносителите на приговор

Македонски, Албански и Турски јазик литература  076 490 310
Биологија, Физика, Хемија и Математика  076 346 317
Англиски, Германски, Француски и Руски јазик  076 346 318
Естетика, Филозофија, Бизнис и Историја  076 346 319

»»

ВАЖНИ ИНФОРМАЦИИ

ВАЖНИ ИНФОРМАЦИИ Временска рамка на наредни активности од државна матура »»

Увидот во резултатите по електронски пат

Увидот во резултатите по електронски пат Увидот во резултатите по електронски пат е овозможен во делот РЕЗУЛТАТИ. »»

Конкурс за оценувачи

Конкурс за оценувачи Во делот Државна матура -> Конкурс и пријава за оценувачи е поставен Јавниот конкурс за избор на надворешни соработници за оценувачи на тестови од екстерните испити од државната матура за учебната 2013/14 година. »»
© 2008 Биро за развој на образование , Сите права се задржани.
спонзорирано од United States Agency for International Development