Архива на Новости

 

Резултати јуни 2022

Резултати јуни 2022 »»

Локации за полагање на државна матура за јунскиот испитен рок 2022 година

Локации за полагање на државна матура за јунскиот испитен рок 2022 година »»

ВАЖНИ информации за матурантите!

ВАЖНИ информации за матурантите! »»

ДАТУМИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ЕКСТЕРНИ ИСПИТИ ОД ДРЖАВНА МАТУРА ВО УЧЕБНАТА 2021/22 ГОДИНА

Согласно Календарот за организација на учебната 2021/2022 година во јавните средни училишта (Сл. весник на РСМ, бр. 168 од 26.07.2021) екстерните испити од државната матура ќе се реализираат во: Jунската испитна сесија на: »»

Резултати август 2021

Резултати август 2021 »»

Локации за полагање на државна матура за августовскиот испитен рок 2021 година

Локации за полагање на државна матура за августовскиот испитен рок 2020 година »»

Резултати јуни 2021

Резултати јуни 2021 »»

Локации за полагање на државна матура за јунскиот испитен рок 2021 година

Локации за полагање на државна матура за јунскиот испитен рок 2021 година »»

Дополнителни термини за полагање на екстерните испити од државна матура

Дополнителните термини за полагање на екстерните испити од државна матура заради вонредни околности (утврдено постоење на кризна состојба, прогласена епидемија, односно пандемија, пожари, поплави или други големи природни непогоди) се: »»

ПРОТОКОЛ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ НА СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА ПРИ РЕАЛИЗАЦИЈА НА ИСПИТИТЕ ОД ДРЖАВНАТА МАТУРА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Во средните училишта каде се реализира државната матура потребно е да бидат обезбедени санитарно-хигиенски услови. »»
123456789
© 2008 Биро за развој на образование , Сите права се задржани.
спонзорирано од United States Agency for International Development