Почувствувај ја уникатната убавина на знаењето
Резултати Активности Билтен

Информација за македонски јазик и лит., албански јазик и лит., турски јазик и лит. 2021 година

Информација за македонски јазик и лит., албански јазик и лит., турски јазик и лит. 2021 година Информација за македонски јазик и лит., албански јазик и лит., турски јазик и лит. 2021 година »»

Нови испитни програми за пилот квалификации

Нови испитни програми за пилот квалификации Нови испитни програми за пилот квалификации »»

Испитните програми за учебната 2020/2021

Испитните програми за учебната 2020/2021 Испитните програми за учебната 2020/2021 година и »»

Датуми за полагање на државна матура во јунска испитна сесија 2021 година

Датуми за полагање на државна матура во јунска испитна сесија 2021 година Екстерните испити од државната матура во јунската испитна сесија 2021 година ќе се реализираат во следниве термини: 29.05.2021 – македонски јазик и литература, албански јазик и литература и турски јазик и литература; »»
© 2008 Биро за развој на образование , Сите права се задржани.
спонзорирано од United States Agency for International Development