Јавен конкурс за избор на надворешни соработници-оценувачи на тестови од екстерниот дел на државната матура во учебната 2018/2019 година.

News

Јавен конкурс за избор на надворешни соработници-оценувачи на тестови од екстерниот дел на државната матура во учебната 2018/2019 година.

Пријава за оценувач 

Последни Новости

© 2008 Биро за развој на образование , Сите права се задржани.
спонзорирано од United States Agency for International Development