Резултати Јуни 2023

News

Резултати јуни 2023

04.07.2023
 - Училишната матурска комисија треба да ги објави резултатите во 12:00 часот.
За кандидатите кои не приговарале прелиминарните резултати се конечни резултати.

Резултатите ќе бидат достапни и на веб страната на ДИЦ (rezultati.dic.edu.mk).

04 - 06.07.2023 - Доставување на приговори за резултатите од учениците до УМК.
Веднаш по доставувањето на приговорот од страна на кандидатот, УМК е должна
податоците да ги внесе во Апликацијата за приговори, согласно упатствата дадени
од ДИЦ. Линк за внес на приговори:
http://prigovori.dic.edu.mk


 

ПРИЈАВУВАЊЕ ЗА АВГУСТОВСКИ ИСПИТЕН РОК

 07 - 17.07.2023 – Пријавување на кандидатите за полагање на екстерниот дел од државната
матура и внес во базата на податоци на ДИЦ.

Адресата за пристап до базата на податоци за државната матура за августовски испитен
рок во учебната 2022/2023 година е: http://drzavnamatura.dic.edu.mk

Kорисничкото име и лозинката за пристап до базата на податоци на ДИЦ е иста со јунски
испитен рок во 2023 година. Секретарите на УМК ќе имаат пристап до базата на
податоци за државна матура во августовски испитен рок до 8:03 часот на 17.07.2023.

Последни Новости

© 2008 Биро за развој на образование , Сите права се задржани.
спонзорирано од United States Agency for International Development