ДАТУМИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ЕКСТЕРНИ ИСПИТИ ОД ДРЖАВНА МАТУРА ВО УЧЕБНАТА 2023/24 ГОДИНА

News

Согласно Календарот за организација на учебната 2023/2024 година во јавните средни училишта (Сл. весник на РСМ, бр. 229/20) екстерните испити од државната матура ќе се реализираат во:

Jунската испитна сесија на:

01.06.2024 – македонски јазик и литература, албански јазик и литература и турски јазик и литература;
08.06.2024 – математика, англиски јазик, француски јазик, германски јазик, руски јазик, филозофија, естетика.

Aвгустовска испитна сесија на:

12.08.2024– македонски јазик и литература, албански јазик и литература и турски јазик и литература;
14.08.2024– математика, англиски јазик, француски јазик, германски јазик, руски јазик, филозофија, естетика.

Сите испити се со почеток во 10:00 часот. 

Последни Новости

© 2008 Биро за развој на образование , Сите права се задржани.
спонзорирано од United States Agency for International Development