Резултати Јуни 2024

News

Резултати јуни 2024

05.07.2024
 - Училишната матурска комисија треба да ги објави резултатите во 11:00 часот.
За кандидатите кои не приговарале прелиминарните резултати се конечни резултати.

Резултатите ќе бидат достапни и на веб страната на ДИЦ (rezultati.dic.edu.mk).

05 - 09.07.2024 - Доставување на приговори за резултатите од учениците до УМК.
Веднаш по доставувањето на приговорот од страна на кандидатот, УМК е должна
податоците да ги внесе во Апликацијата за приговори, согласно упатствата дадени
од ДИЦ. Линк за внес на приговори:
http://prigovori.dic.edu.mk


Последни Новости

© 2008 Биро за развој на образование , Сите права се задржани.
спонзорирано од United States Agency for International Development